ลูกค้าสามารถโอนชำระ ได้ตามบัญชีดังนี้ครับ

บัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายณภัทร หรินทจินดา

เลขที่บัญชี 847-204-7990

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เมื่อโอนชำระแล้วท่านสามารถส่ง เอกสานการโอนมาได้ที่

Line : @propack.biz

emil : propack.biz@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 028-451-9449