ซันไลต์ ผลิตภัณฑ์ล้างจานในเครือบริษัท ยูนิลีเวอร์ ได้ประกาศแผนเชิงรุกในการ “ปฏิวัติพลาสติก” โดยเริ่มจากการใช้แพ็คเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% และเริ่มออกจำหน่ายแล้ว โดยมีเป้าหมายในการลดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทั้งหมดภายในปี 2022 หรือปีพ.ศ. 2565 อันใกล้นี้
จากเดิมที่ซันไลต์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกประเภท HDPE ที่เป็นขวดสีเหลืองทึบและเปลี่ยนเป็นพลาสติกแบบ PET ที่มีเป็นพลาสติกใสและเกรดดีกว่าเดิม มาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ซันไลต์พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถลดการใช้พลาสติกทั้งสิ้นราว 551 ตันต่อปี การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในครั้งนี้ได้ทำการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคตลอดสองปีจึงทำให้พบว่าการลดขยะพลาสติกที่ดีนั้นต้องเริ่มลดตั้งแต่ต้นทางเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือเริ่มจากตัวบรรจุภัณฑ์นั่นเอง
ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเท่านั้นแต่ซันไลต์ยังมีแผนกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ต่าง ๆ มากมาย โดยใช้แนวคิดให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญในการ ลด-ละ-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง แล้วหันมาใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น การนำบรรจุภัณฑ์เดิมมาใช้ซ้ำ รวมถึงการจัดการแยกขยะให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ต่อจากต้นทางอีกด้วย
ในอนาคตเราจะไม่เพียงเห็นแค่ขวดซันไลต์เท่านั้นที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลได้ 100% เพราะปีต่อไปเราจะมีแกลลอนที่รีไซเคิลได้ และปีต่อ ๆ ไปผลิตภัณฑ์ในไลน์ซันไลต์ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบรีไซเคิลได้ 100% ทั้งหมด