บรรจุภัณฑ์และกล่องอาหารพร้อมโลโก้ฉลากสินค้า ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำ ร้านอาหาร และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ Propack เราจึงตั้งใจให้การซื้อกล่องข้าวพร้อมโลโก้เป็นเรื่องง่าย และทำให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุด

ตัวอย่างงาน ลูกค้าของเรา